filter:

Majs

Skall odlas på varma lokaler på lätt lucker jord med en god mullhalt. Unvik styva leror och packningsskadade jordar. Majs är värmekrävande, har lång vegetationsperiod och är frostkänslig. Sorterna delas in i tidighet med FAO-tal, där vi i Sverige odlar sorter med FAO mellan 150-250. Majs kan odlas antingen för ensilage eller som kärnmajs. Ensilaget har generellt en hög stärkelsehalt men ett lågt råprotein. Sortval görs utifrån odlingslokal och ändamål.

Odlingstips

#Majs i Vallfoder

#Tips vid Majsodling

#LG Animal Nutrition