filter:

Filtrera på

Filter by

Mellangröda

Mellangröda använder vi som samlingsnamn för att beskriva grödor som antingen skall odlas mellan två huvudgrödor, som en understödjande gröda, fånggröda eller på annat sätt skall fungera i syftet att samla restkväve, tillföra kväve, fungera som en ogräskonkurrent, öka mullhalt, förbättra markstruktur, sanera mot skadegörare eller gynna nyttoinsekter. Inom kategorin återfinns flertalet arter med olika odlingsförutsättningar och som passar för olika ändamål.

Odlingsrekommendationer

#Vilken kväveeffekt har en mellangröda
#
Att tänka på vid val av Mellangröda

Läs mer i broschyren Mellangrödor 2021!     


Utvecklingshastighet

Avslagningar

Ej kvävefixerande mellangröda

Kvävefixerande mellangröda