filter:

OptiVall - Vallblandning

Vår målsättning är att ständigt ta fram nya grässorter och sätta ihop passande vallblandningar, som med rätt skördestrategi, ger dig som odlare både hög avkastning och goda näringsvärden.

Vid val av vallblandningar och arter bör du fokusera på ändamålet men också se vallfröblandningen som en investering. Den skall producera under flera år så ta även höjd för kommande odlingssäsonger vid ditt val. Väg in aspekter som vinterhärdighet, torktålighet, intensitet m.m.

Odlingsrekommendationer

Flödesschema 

EKO = GEV


Typ

Geografi

Djur

Odling

Intensitet


Konventionella OptiVall-blandningar