filter:

Filtrera på

Filter by

OptiVall

OptiVall står för starka vallfröblandingar med hög kvalitet och ett väl provat sortmaterial i Sverige.
Scandinavian Seeds vallfröblandingarna innehar spetsade egenskaper, en bred genetisk sortvariation och ett sortiment som passar från norr till söder. Vår målsättning är att ständigt söka nya grässorter för att höja kvalitet, hålla goda näringsvärden och ge växtodlaren en hög avkastning.

Etablera på rätt sätt
En rätt etablerad vall är viktigt för att lyckas med sin odling (och undvika stor ogräsmängd, sänkt skörd/kvalitet och osmakligt foder).
Börja med ditt val av vallfröblandning. Tänk noga igenom vilka arter och sorter som bör ingå? Fokusera på ändamålet och se valet av blandning som en framtidsinvestering som ska producera bra vall under flera år. Ta höjd för kommande säsonger och väg in blandningens egenskaper av vinterhärdighet, torktålighet, intensitet och hur din egen maskinkapacitet ser ut.

“Utgå från gårdens egna förutsättningar och dina egna erfarenheter. Välj rätt arter för att uppnå dina förväntningar och efterfrågade egenskaper på en hög skörd”.

Vi har satt ihop flödesschema (nedan) med tips och råd i olika scenario för att ge lite hjälp och vägledning. Önskar du personlig hjälp är du välkommen att kontakta någon av våra duktiga återförsäljare.

Odlingsrekommendationer

Flödesschema för konventionell OptiVall          Flödesschema för GEV (EKO) OptiVall


Typ

Geografi

Djur

Odling

Intensitet


OptiVall - Konventionell vallfröblandning