filter:

OptiVall

Vår målsättning med OptiVall är att ständigt söka och finna nya grässorter att para ihop till passande vallfröblandningar. Dessa skall i sin tur, med rätt skördestrategi, ge dig som odlare en hög avkastning och goda näringsvärden på din vall.

Vid val av vallfröblandningar och arter bör du fokusera på ändamålet men också se vallfröblandningen som en investering. Den skall producera åt dig under flera år så ta höjd för kommande odlingssäsonger vid ditt val redan nu. Väg in aspekter som vinterhärdighet, torktålighet, intensitet, maskinkapacitet m.m.

Odlingsrekommendationer

Flödesschema 

EKO = GEV


Typ

Geografi

Djur

Odling

Intensitet


OptiVall - Konventionell vallfröblandning