filter:

OptiVall

OptiVall-sortimentet hos Scandinavian Seed står för starka vallfröblandingar med hög kvalitet och ett väl provat sortmaterial i Sverige.
Vallfröblandingarna har spetsade egenskaper, en bred genetisk sortvariation och ett sortiment som passar från både norr till söder. Vår målsättning är att ständigt söka nya grässorter för att höja kvalitet, hålla goda näringsvärden och en hög avkastning.

Etablera din vall på rätt sätt
En rätt etablerad vall är viktigt för att lyckas med sin vallodling. (En sämre kan medföra stor ogräsmängd, sänkt skörd/kvalitet och osmakligt foder). Börja med att tänka igenom ditt val av vallfröblandning. Vilka arter och sorter bör ingå? Fokusera på ändamålet och se vallen som en framtidsinvestering som ska producera bra under flera år. Ta höjd för kommande säsonger och väg in egenskaper som vinterhärdighet, torktålighet, intensitet och egen maskinkapacitet.

“Utgå från gårdens egna förutsättningar och dina egna erfarenheter. Välj rätt arter för att uppnå dina efterfrågade egenskaper och förväntningar på en hög skörd”.

Till din hjälp finns flödesschema (nedan) med tips och råd i olika scenario. För personlig hjälp är du varmt välkommen att kontakta någon av våra duktiga återförsäljare.

Odlingsrekommendationer

OptiVall – Flödesschema för konventionella vallblandningar

OptiVall – Flödesschema för ekologiska (GEV) vallblandningar


Typ

Geografi

Djur

Odling

Intensitet


OptiVall - Konventionell vallfröblandning