filter:

OptiVall

OptiVall står för starka vallfröblandingar med hög kvalitet och väl provat sortmaterial i Sverige. Vallfröblandingarna innehar spetsade egenskaper, bred genetisk sortvariation och ett sortiment som passar från norr till söder.

Vår målsättning är att ständigt söka och finna nya grässorter  till nya vallfröblandningar eller för att kunna höja kvaliteten på befintliga. Blandningar som sin tur, med rätt skördestrategi, ska ge dig som odlare en hög avkastning med goda näringsvärden.

Etablera din vall på rätt sätt

En rätt etablerad vall är den viktigaste åtgärden för att lyckas med sin vallodling. En dåligt etablerad vall ger låg skörd, fel sammansättning av vallväxter och fel näringsinnehåll som följd. En dålig valletablering kan även medföra stor ogräsmängd, sänkt skörd, sänkt kvalitet och osmakligt foder. Så var noga med ditt val av vallblandning, sorter och arter.  Fokusera på ändamålet och se din vallfröblandning som en investering. Den skall producera åt dig under flera år. Ta höjd för kommande säsonger redan nu. Väg in egenskaper som vinterhärdighet, torktålighet, intensitet och maskinkapacitet.

Utgå från gårdens egna förutsättningar och dina egna erfarenheter. Välj “rätt” arter för att uppnå efterfrågade egenskaper.

Odlingsrekommendationer

OptiVall – Flödesschema för konventionella vallblandningar

OptiVall – Flödesschema för ekologiska (GEV) vallblandningar


Typ

Geografi

Djur

Odling

Intensitet


OptiVall - Konventionell vallfröblandning