filter:

Vårkorn

Vårkorn odlas mest till foder men även som maltkorn. Vårkorn passar på all jord men föredrar jordar med en god pH-status. Vid odling till malt bör mycket mullrik jord eller jord med väldigt hög markleverans av kväve undvikas.