filter:

Vårkorn

Vårkorn odlas mest till foder men även som maltkorn. Vårkorn passar på alla jordar men föredrar jordar med en god pH-status. Vid odling till malt bör mycket mullrika jordar eller jordar med väldigt hög markleverans av kväve undvikas.