filter:

Vårrågvete

Vårgröda som passar till foder eller stärkelse. Passar på lättare jordar med en snabb utvecklingen på våren. Skiljer sig från vårvetet med längre strå men med senare mognad. Passar på de flesta jordar men klarar jordar med lägre pH bättre än vårvete.

Här kan du läsa om utsädesmängd och förpackningar.