filter:

Vårraps

Odling av vårraps har minskat kraftigt de senaste åren men trenden börjar att vända. För att lyckas med vårraps krävs tidig sådd i kall jord för att komma förbi känsliga stadier när jordloppan angriper grödan. Odlas i hybrid, linje- och clearfieldsorter.

Här kan du läsa om utsädesmängd och förpackningar.