Aukusti (G & Norrland)

Vårkorn

  • Mycket tidigt 6r vårkorn för område G och Norrland
  • Hög avkastning
  • Långt strå

Vårkornet Aukusti anpassat för området G och Norrland har en god avkastning i kombination med tidig mognad. Goda stråegenskaper med ett långt stabilt strå och fina kärnkvaliteter är också uppskattade egenskaper för sorten.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.