Boregine

Lupin

  • Lupin av grenad sort
  • Hög avkastning
  • Trivs på lätt, mager jord

Lupinen Boregine är en smalbladig blå sötlupin av grenat växtsätt. Hög avkastning i kombination med god proteinhalt. Lång stjälk med god stjälkstyrka och medeltidig mognad. Hög ogräskonkurrens.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.

 

Tips!
Lupin trivs på lättare jord med ett pH under 6,5 och finns i två sorttyper: Grenade som har en högre avkastning, bra ogräskonkurrens men med en ojämn avmognad och ogrenade som har en lägre skörd, jämnare mognad och sämre ogräskonkurrens. Utsädet bör ympas för att kvävefixeringen skall fungera. Rek. utsädesmängd är för grenade sorter 90-100 plantor/m2 och för ogrenade sorter 120-140 plantor/m2.