Delfin EKO

Havre

  • Havresort med hög avkastning
  • Gulhavre
  • Goda stråegenskaper

Havren Delfin är en högavkastande gulhavre (guldig ton på skalet) med mycket goda strå- och kärnegenskaper. Sorten betecknas som en industrihavre och lämpar sig väl till både foder och kvarn. Dess höga rymd- och tusenkornvikt i kombination med ett strå av yttersta kvalitet gör Delfin till ett attraktivt alternativ. Medeltidig mognad, högt fodervärde (råfett och proteinhalt), samt god motståndskraft mot mjöldagg är andra positiva uppskattade egenskaper.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.