Duramonte

  • Vårdurumvete med tidig mognad
  • Hög avkastning
  • Sås på våren

Vårdurumvetet Duramonte är ett durumvete som kombinerar tidig mognad med god avkastning och en mycket god kvalitetsprofil för efterföljande industri. Duramonte har ett medellångt strå med en god styrka. I jämförelse med andra durumvetesorter har Duramonte en god motståndskraft mot fusarium, vilket är en mycket eftertraktad egenskap då durumvete normalt är något mer känslig.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.