Etana EKO

Höstvete

  • Höstvete med hög stabil avkastning
  • Hög motståndskraft mot gulrost
  • Goda bakningsegenskaper

Höstvetet Etana är brödvetet med hög stabil avkastning i kombination med god sjukdomsprofil och hög motståndskraft mot gulrost. Dessutom goda bakningsegenskaper, hög tusenkorn- och rymdvikt, goda stråegenskaper samt en hög vinterhärdighet gör sorten till ett utmärkt kvarnvete.

Sorttyp: Kärnfyllare som främst bygger sin avkastning genom en hög tusenkornvikt. Bestockningsbenägenheten ligger kring medel med en god kärnsättning i de enskilda axen.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.

Dvärtstinksot tolerant sort!

”Preliminära försöksresultat från 2019 visar att brödvetesorten Etana har en lika god tolerans mot dvärgstinksot som andra marknadssorter med liknande egenskaper!”

I privata försök, utförda av Hushållningssällskapet på Gotland 2019, visade brödvetet Etana sig ha lika god tolerans mot dvärgstinksot som andra marknadssorter med liknande egenskaper. Undersökningen görs i ”specialförsök” där man sprider smittade kärnor på marken, 1-2 veckor efter sådd, för att få en höjd infektionsgrad och sedan avläses antalet angripna ax strax innan skörd. Behovet av toleransen är störst i den ekologiska odlingen men ger även en trygghet i den konventionella i de områden där dvärgstinksotsvamp förekommer. I försöket år 2019 fanns kraftiga angrepp vilket gör att vi nu känner oss trygga i att kunna informera om Etanas resultat.

“Etanas kombination av en hög falltalsstabilitet, hög proteinhalt och hög rymdvikt ger ett utmärkt kvarnvete med mycket fina bakningsegenskaper!”