Etana

Höstvete

  • Höstvete med hög stabil avkastning
  • Hög motståndskraft mot gulrost
  • Goda bakningsegenskaper

Höstvetet Etana är en dvärgstinksot tolerant brödvetesort med hög stabil avkastning i kombination med god sjukdomsprofil och hög motståndskraft mot gulrost. Goda bakningsegenskaper. Hög tusenkorn- och rymdvikt. Goda stråegenskaper och hög vinterhärdighet.

Sorttyp: Kärnfyllare som främst bygger sin avkastning genom en hög tusenkornvikt. Bestockningsbenägenheten kring medel med en god kärnsättning i de enskilda axen.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.

Dvärtstinksot tolerant sort!

”Nu finns resultat från 2 år som visar att brödvetesorten Etana har en lika god tolerans mot dvärgstinksot som andra marknadssorter med liknande egenskaper!”

I privata försök, utförda av Hushållningssällskapet på Gotland år 2019 och år 2020, visade brödvetet Etana sig ha lika god tolerans mot dvärgstinksot som andra marknadssorter med liknande egenskaper. Undersökningen görs i ”specialförsök” där man genom att sprida smittade kärnor på marken, 1-2 veckor efter sådd, får en höjd infektionsgrad och sedan avläsa antalet angripna ax strax innan skörd.

Försöket görs med 4 upprepningar och varje led blir utsatta för dvärgstinksotangrepp vid 3 tidpunkter på senhösten för att säkerställa en hög angrepsgrad. Resultaten som visas nedan är medel av 4 upprepningar. Där siffran motsvarar antal angripna ax/parcell. (12m²). Övriga marknadssorter kommer från olika aktörer på marknade och är till för att se spridningen i dagens material i tolerans mot Dvärgstinksot.

Behovet av toleransen är störst i den ekologiska odlingen men ger även en trygghet i den konventionella i de områden där dvärgstinksotsvamp förekommer.

“Kombinationen av en hög falltalsstabilitet, hög proteinhalt och hög rymdvikt ger Etana resultatet ett utmärkt kvarnvete med mycket fina bakningsegenskaper!”

https://youtu.be/mRtQBylkzYo

 

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9ninja_column_10ninja_column_11ninja_column_12ninja_column_13ninja_column_14ninja_column_15
Obehandlat / OmrådeAAA-BA-BBBD-ED-ED-FD-FFFSverigeSverige
År / Sort kg/ha20192018201920182019201820192018201920182019201820192018
Syntetisk mätare10285694810328713210386725410625930810085779597556584100707394
Etana10310010310410310610210599106*97107*101105*
Behandlat / OmrådeAAA-BA-BBBD-ED-ED-FD-FFFSverigeSverige
År / Sort kg/ha20192018201920182019201820192018201920182019201820192018
Syntetisk mätare125137090118507269109887433122999878113808100106046678114357604
Etana102105103103104102981019810399107*100104*

Källa: Obehandlat/Behandlat Officiella försök 2019-2018, rel.tal i jämförelse med Syntetisk mätare(SW Julius, Mariboss, SW Brons och RGT Reform) = 100. Område A-F = Sverige * = Signifikans skörderesultat jämfört med mätare.

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9ninja_column_10ninja_column_11ninja_column_12ninja_column_13ninja_column_14
Område A-BA-BA-BA-BA-BA-BD-FD-FD-FD-FD-FD-FSverige
År / Sort kg/ha201520162017201820192015-2019201520162017201820192015-20192015-2019
Syntetisk mätare120161037011450729611849106151155410037119688265113801067010558
Etana100104*100103103102102103*100103*98101101

Källa: Behandlat Officiella försök 2015-2019, rel.tal i jämförelse med Syntetisk mätare (SW Julius, Mariboss, SW Brons och RGT Reform) = 100. Stråbrytning: 100-0, 0 = bäst. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt liggande bestånd.  * = Signifikans skörderesultat jämfört med mätare.

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3
2015-2019
Behandlat Syntetisk mätareEtana
Råprotein, % av TS11,3+0,3
Rymdvikt, g/l816+12
Tusenkornvikt, g46,7+2,9
Falltal ,s360+13
Stärkelse, % av TS69,9+0,1
Vinterhärdighet, %93+1
Strålängd, cm80+2
Stråstyrka, %89+/-0
Mognadstid dagar315−2
Obehandlat
Gulrost, %2−1
Svartpricksjuka, %9+7
Bladfläcksjuka, %8−1
Mjöldagg, %5+1
Brunrost, %6−2
Brunfläcksjuka %9−1

Källa: Behandlat Officiella försök 2015-2019. Stråbrytning: 100-0, 0 = bäst. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt liggande bestånd. Rel.tal i jämförelse med Syntetisk mätare (SW Julius, Mariboss, SW Brons och RGT Reform). Sjukdomar obehandlat.