Flair EKO

Vårkorn

  • Vårkorn med hög avkastning
  • Kort strå
  • Mlo & nematodresistent

Flair vårkorn med övertygande prestationer på landets olika lokaler och väderbetingelser har en medeltidig mognad och resistens mot Mlo och nematoder av ras 1-2. Flair har även mycket goda stråegenskaper och med sitt kortare strå även låg tendens till strå- och axbrytning. Hög klass på sina kärnegenskaper genom en god rymdvikt. Flair är även godkänd på “Danish preffered” som maltkorn.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.