Flair EKO

Ekologiskt foderkorn

  • Vårkorn med hög avkastning
  • Kort strå
  • Hög stärkelsehalt

    Resistens: Mlo Nematod ras 1+2

Ekologiska vårkornet Flair med övertygande prestationer på landets olika lokaler och väderbetingelser har en medeltidig mognad och resistens mot Mlo och nematoder av ras 1-2.
Flair är foderkornet med mycket goda stråegenskaper, ett kortare strå (låg tendens till strå- och axbrytning) och hög klass på sina kärnegenskaper bl a genom en god rymdvikt. Flair fungerar i vissa fall som maltkorn då sorten är godkänd på “Danish preffered”.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.