Flair

  • Vårkorn med hög avkastning
  • Kort strå
  • Mlo & nematodresistent

Flair vårkorn med övertygande prestationer på landets olika lokaler och väderbetingelser har en medeltidig mognad och resistens mot Mlo och nematoder av ras 1-2. Flair har även mycket goda stråegenskaper och med sitt kortare strå även låg tendens till strå- och axbrytning. Hög klass på sina kärnegenskaper genom en god rymdvikt.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.