Flödesschema OptiVall GEV Vallblandning

Ekologiska


Ordet ekologiskt ersätts inom vallfrö med GEV som betyder “godkänd ekologisk vallblandning”.

Det är Statens Jordbruksverk som bestämmer villkoren i GEV-blandningar. Nytt för år 2022 blir att alla blandningar, oavsett vallfrö-/strå-/trindsäd, skall bestå av 70% ekologiskt material och 30% konventionellt. Målbilden är att år 2037 skall allt innehåll vara ekologiskt. Samma sort får endast förekomma i blandningen en gång d v s antingen som ekologiskt eller konventionellt utsäde.

Alla OptiValls GEV-blandningar uppfyller kraven som finns i det nya regelverket så länge det finns utsäde att tillgå, därefter måste varje odlare ansöka om enskild dispens hos sitt kontrollorgan.

Vi reserverar oss för att villkoren för GEV kan ändras från Statens Jordbruksverk under säsong och lokala sortavvikelser kan förekomma på grund av frötillgång.