GEV Säker

  • Uthållig & Härdig
  • Hög avkastning
  • Intensiv med Hykor

Uthållig och hög avkastning även vid kärvare lägen. Härdig vall där Hykor/timotej skapar möjligheter till en stor mängd foder av god kvalitet under flera år.

Intensiv odling, skörd 3-4 ggr/år för att uppnå Hykors goda egenskaper.

Passar för södra Svealand & Götaland.