Gourmet

  • Breddat skördefönster
  • Karolina & Ängssvingel
  • Intensiv & Uthållig

En OptiVall-blandning som är kombinerad med rörsvingel och ängssvingel för att ge en intensiv och uthållig slåttervallsblandning med ett bredare skördefönster.

Intensiv odling, 2-4 år i 3-skördesystem (Vid goda förutsättningar 4 skördar).

Passar för södra Svealand & Götaland.