Durinos (kH)

Höstråg

  • Kortstråig höstråg
  • Starka stråegenskaper
  • God kärnkvalitet

Höstrågen Durinos är en kortstråig hybridråg som specialodlas i Sverige till avsättning för icke stråförkortad råg. Durinos har en sen mognad med bra stråstyrka. Samt en något högre rymdvikt, stabila kärnegenskaper och fin resistens mot mjöldryga.

“Under sina provningsår i Tyskland har Durinos visat fantastiska egenskaper när det gäller ergot/mjöldryga samt inneboende stråegenskaper. Med sin kortare strålängd och stråstyrka behöver Durinos inte tillväxtregleras och risken för kvalitetsproblem minskar i och med att den står upp fram till skörd”.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.