Django (L)

Höstraps för södra Sverige

  • Höstraps linjesort
  • Kortvuxen med god själkstyrka
  • Tidig mognad

Höstraps Django är en kortvuxen linjesort med god avkastning, bra stjälkstyrka och goda stjälkegenskaper. Djangoplantan har en snabb tillväxt på hösten och en bra motståndskraft mot sjukdomar den har dessutom en medelsen mognad.

Rekommenderas för odling i södra Sverige.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.