RGT Koi

Höstvete

  • Fodervete
  • Hög avkastning
  • Medelsen med hög stärkelsehalt

Höstvete RGT Koi utmärkt till foder- och stärkelseindustrin med sitt korta strå och låga mottaglighet för sjukdomar. Har en medelsen mognad, hög stärkelsehalt och en mycket hög avkastningspotential.

Avkastar högt över medel och har en något lägre bestockningsvilja. Kärntätheten byggs främst genom en hög kärnsättning i det enskilda axet och odlingsstrategin bör anpassas för att gynna denna egenskap.

Sorttyp: Kärnsättare med hög tendens att bilda många kärnor/ax. Sås tidigt till sent då avkastningen är beroende av främst kärnsättning i det enskilda axet.

 

Passar för södra och Mellansverige.