Lipoche

OptiVall - Ängssvingel

  • Ängssvingel med hög total Ts-skörd
  • God uthållighet
  • Hög återväxt

Ängssvingeln Lipoche utmärker sig med hög en total ts-skörd. Styrkan ligger i dess goda uthållighet och goda återväxtskördar. I officiella resultat redovisas grödorna rörsvingelhybrid och ängssvingel tillsammans i en tabell benämnd Ängssvingel.