Lumen (H)

  • Hög oljeskörd
  • Tidig mognad
  • Snabb vårutveckling

Lumen har en imponerande fröavkastning, hög oljehalt och tidig mognad vilket ger goda förutsättningar för tidig skörd och fina etableringsmöjligheter till efterföljande gröda. Lumen har också en snabb tillväxttakt på våren, snabbt djupt rotsystem och en tidig bladtillväxt som bidrar till att säkerhetsställa maximal överlevnad mot potentiella angrepp av jordloppan. Medellång hybridsort med utmärkta stjälkegenskaper.