Boregine

Lupin

  • Lupin av grenad sort
  • Hög avkastning
  • Trivs på lätt, mager jord

Lupin Boregine är en smalbladig blå sötlupinssort med grenat växtsätt. Boregine har en hög avkastning och en god proteinhalt samt lång stjälk med god stjälkstyrka och medeltidig mognad. När det gäller ogräset finns en hög ogräskonkurrens.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.

 

Tips!
Lupin trivs på lättare jord med ett pH under 6,5 och finns i två sorttyper: Grenade som har en högre avkastning, bra ogräskonkurrens men med en ojämn avmognad och ogrenade som har en lägre skörd, jämnare mognad och sämre ogräskonkurrens. Utsädet bör ympas för att kvävefixeringen skall fungera. Rek. utsädesmängd är för grenade sorter 90-100 plantor/m2 och för ogrenade sorter 120-140 plantor/m2.