Mainio – område G & Norrland

Vårkorn för område G och Norrland

  • Mycket tidigt 6r vårkorn för område G och Norrland
  • Bra stråegenskaper
  • Hög avkastning & Fina kärnkvaliteter

Nya vårkornet Mainio är ett mycket tidigt 6-rads foderkorn anpassat för odling i området G och Norrland. Den har något kortare strå, hög avkastning och låg tendens till strå- och axbrytning vilket gör den till ett extra intressant. Lägg därtill egenskaperna hög proteinhalt, bra rymdvikt och resistens mot mjöldagg.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.