Milewo

Vårrågvete

  • Vårrågvetesort med god skörd
  • Hög ogräskonkurrens
  • Odlas på lättare jord

Vårrågvetesorten Milewo har en senare mognad, god skörd och hög ogräskonkurrens. Ger en jämn kärnkvalitet och har bra tolerens mot jord med lågt pH.

 

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.