Parcours (H)

Höstraps

  • Vinterhärdig
  • Stjälkstyv
  • Hög råfettskörd

En höstrapshybrid med goda resultat i sortförsöken som är robust och klarar kraftiga vinterpåfrestningar. Den har en medeltidig blomning och mognad samt god phomaresistens.

Parcours långsamma tillväxt på hösten minimerar risken för utvintringsskador och rekommenderad såtidpunkt är tidigt till medel. Parcours passar för odling i Mellansverige och Svealand.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.