Pardus

Ängssvingel - OptiVall

  • Ängssvingel med goda näringskvaliteter
  • Stabil avkastning
  • God återväxtförmåga

Ängssvingel Pardus ett medeltidig gräs med goda näringskvaliteter, stabil avkastning och en god återväxtförmåga.

I de officiella resultaten redovisas grödorna rörsvingelhybrid och ängssvingel tillsammans i en tabell benämnd Ängssvingel.