PR44D06 (dH)

Höstraps

  • Höstrapsdvärg med mycket hög oljehalt
  • Alternativ nr 1 till vårraps
  • God vinterhärdighet

PR44D06 är en höstrapsdvärghybrid med hög oljehalt som ger hög skörd tidigt på hösten. Sorten fungerar bra från tidig till normal såtid och är vårt första alternativ vid tidig sådd. PR44D06 visar ringa tendens till förväxning före invintring och har en mycket god vinterhärdighet. Sorten håller nere tillväxtpunkten på hösten vilket även minskar risken för viltskador.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.