Prospect EKO – Nyhet 2022!

Vårkorn - Maltkorn (ekologiskt)

  • Internationellt godkänt maltkorn
  • Goda stråegenskaper
  • Hög avkastning

    Resistens: Mlo Nematod 1+2

Ekologiska vårkornet Prospect är en maltkornsnyhet till våren 2022! Ett högavkastande maltkorn med medellångt strå och mycket goda stråegenskaper. Stabil sort med medeltidig mognad och bra exportmöjligheter som internationellt godkänt maltkorn. Innehar har Mlo och nematodresistens mot ras 1 och 2.

Maltkornet Prospect för den svenska växtodlingen och till glädje för Sveriges odlare med hög avkastning och goda kvaliteter!

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.