Raptus

Rågvete

  • Rågvete med hög skörd
  • God sjukdomsprofil
  • Tidig mognad

Rågvete Raptus lämpar sig för odling i kallare och tuffare klimat vilket gör den väl lämpad för våra svenska odlingsförhållande. Raptus har en medeltidig mognad kombinerat med en hög rymd- och tusenkornvikt samt ett långt strå med hög stråstyrka.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.