RGT Koi – Nyhet!

Höstvete

  • Fodervete
  • Hög avkastning
  • Medelsen med hög stärkelsehalt

Höstvete RGT Koi har en medelsen mognad, hög stärkelsehalt och en mycket hög avkastningspotential. Passar utmärkt till foder- och stärkelseindustrin med sitt korta strå och låga mottaglighet för sjukdomar.

Avkastar högt över medel och har en något lägre bestockningsvilja. Kärntätheten byggs främst genom en hög kärnsättning i det enskilda axet och odlingsstrategin bör anpassas för att gynna denna egenskap.

 

Sorttyp: Kärnsättare med hög tendens att bilda många kärnor/ax. Sås tidigt till sent då avkastningen är beroende av främst kärnsättning i det enskilda axet.

 

Passar för södra och Mellansverige.