Rhonia

Timotej - OptiVall

  • Timotej med något senare mognad
  • Mycket god näringsprofil
  • Hög konkurrenskraft och god skördestabilitet

Timotej Rhonia är gräset med något senare mognad men en mycket god näringsprofil. Lägg därtill en hög konkurrenskraft, god skördestabilitet, vinterhärdig och en hög halt av smältbart råprotein. Passar perfekt i samodling med ängs- och rörsvingel. Rhonia har, speciellt i första skörden under 1:a vallåret, en god återväxt och hög avkastning.