Silvester

Vitklöver - OptiVall

  • Storbladig vitklöver med god återväxt
  • Upprätt växtsätt
  • Hög vinterhärdighet & lågt innehåll av cyanider

Vitklöver Silvester (2n) en stabil storbladig sort som har en god återväxtförmåga. Med sitt upprätta växtsätt, höga vinterhärdighet och låga innehåll av cyanider är Silvester mycket uppskattad.