Stinger

Höstvete

  • Höstvete med hög avkastningsförmåga
  • Långt strå & hög stråstyrka
  • Hög rymdvikt

Höstvete Stinger är en högavkastande höstvetesort med hög och stabil avkastning. Den har en medelsen mognad och utmärker sig med ett långt strå med bibehållen stråstyrka. Stinger har en bra kärnkvalitet med hög rymdvikt samt god sjukdomsprofil.

Sorttyp: Kärnfyllare som främst bygger sin avkastning genom en hög tusenkornvikt. Bestockningsbenägenheten ligger kring medel med en god kärnsättning i de enskilda axen.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.