Symphony

Havre

  • Havresort till foder & industri
  • Hög kärnkvalitet
  • Goda stråegenskaper

Havresorten Symphony är en foder- och industrihavre med hög kärnkvalitet. Dessutom hög och stabil skörd med goda stråegenskaper och god stråstyrka. Symphony besitter en mycket hög agronomisk anpassningsförmåga och är en låginsats sort med god konkurrenskraft mot ogräs och sjukdomar.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.