Toreroo (H)

Höstkorn

  • Frisk hybridsort av höstkorn
  • Hög avkastning
  • Tidig mognad

Höstkornet Toreroo är en högavkastande 6-rads hybrid med tidig mognad. Plantorna visar god övervintringsförmåga och god motståndskraft mot sjukdomar. Toreroo är en längre höstkornsort med liten tendens till strå- och axbrytning.

 

OBS! För beräkning av utsädesmängd använd gärna utsädesberäknaren på länken https://www.syngenta.se/hyvido-utsadesberaknare

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.