Toreroo (H)

  • Frisk hybridsort av höstkorn
  • Hög avkastning
  • Tidig mognad

Nya höstkornet Toreroo är en högavkastande 6-rads hybrid med tidig mognad. Plantorna visar god övervintringsförmåga och bra motståndskraft mot sjukdomar. Toreroo är en längre sort med liten tendens till strå- och axbrytning.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.