ÅKERBÖNA

Gloria

Med hög proteinhalt

  • Tanninfri sort
  • Särskilt hög proteinhalt
  • Mycket tidig mognad

 

Vitblommig tanninfri åkerböna med särskilt hög proteinhalt. Den är kortvuxen och har en medelgod stjälkstyrka. Lite spill med en mycket tidig mognad och låg tusenkornvikt. Anpassad för södra och mellersta Sverige.

 

Avkastning

Behandlat

D+E D-FSverige
2017
Banquise5207 (95)4679 (89)5059 (91)
Gloria5250 (96)4972 (95)5124 (92)
SW Fuego5492 (100)5230 (100)5541 (100)
Tiffany6464 (118)6148 (118)6472 (117)
Vertigo6258 (114)5921 (113)6291 (114)
2016
Banquise4100 (84)4130 (80)4570 (85)
Gloria4110 (84)4400 (85)4670 (87)
SW Fuego4910 (100)5190 (100)5370 (100)
Tiffany4750 (97)4980 (96)5300 (99)
Vertigo5550 (113)5750 (111)5960 (111)

Obehandlat

D+E D-FSverige
2017
Banquise5336 (100)4926 (93)5211 (94)
Gloria4656 (88)4576 (87)4739 (85)
SW Fuego5315 (100)5283 (100)5564 (100)
Tiffany6244 (117)5876 (111)6033 (108)
Vertigo5859 (110)5636 (107)5915 (106)
2016
Banquise4340 (90)4420 (89)4630 (92)
Gloria4270 (89)4480 (90)4500 (90)
SW Fuego4820 (100)4990 (100)5020 (100)
Tiffany4480 (93)4740 (95)4930 (98)
Vertigo5390 (112)5460 (109)5550 (111)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.

 

Fröavkastning årsvis 2013-2017

Sort 2013 2014 2015 2016 2017
SW Fuego, kg/ha 5900 4670 6740 5190 5230
Tiffany - - 104 96 118
Vertigo 100 105 92 111 113
Banquise 89 95 85 80 89
Gloria 80 92 69 85 95

Källa: Officiella behandlade försök 2013-2017 behandlat, Rel.tal i jämförelse med mätaren SW Fuego = 100.

 

Odlingsegenskaper 2012-2016

2013-2017 SW Fuego Tiffany Vertigo Banquise Gloria

Stjälkstyrka, %

93

+2

-1

-13

-9

Höjd vid skörd, cm

104

+8

+4

-9

-8

Strålängd, cm

101

+8

+6

-2

-1

Mognad, dagar

143

+1

+1

+4

+/-0

Protein, % av ts

29,3

+0,8

-0,2

-0,8

+2,5

Tusenkornvikt, g

570,9

-46,2

+19,1

-29,8

-131,5

Spill, kg/ha

86

-29

+39

-6

-50

Chokladfläcksjuka

8

8

5

9

12

Källa: Officiella försök 2013-2017, behandlat. Stjälkstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med mätaren SW Fuego. Sjukdom: Officiella försök 2012-2016, obehandlat i jämförelse med mätaren SW Fuego.

 

 

 

EKO-avkastning 2015 och 2016

 

Obehandlat

D-FSverige
2017
Banquise Eko2930 (73)2680 (65)
SW Fuego Eko4020 (100)4140 (100)
Tiffany Eko4790 (119)4220 (102)
Vertigo Eko4570 (114)4570 (110)
2016
Banquise Eko3710 (80)3450 (80)
SW Fuego Eko4660 (100)4300 (100)
Tiffany Eko3860 (83)3640 (85)
Vertigo Eko
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsk, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.

 

EKO-kärnavkastning 2013-2017, område A-B

 
Område A-B
 
Område D-F
Sort 2013 2014 2015   2013 2014 2015 2016 2017
SW Fuego, kg/ha 4200 4240 5740   3360 4190 6490 4660 4020
Tiffany - - 107   - - 99 83 119
Vertigo 103 102 -   124 100 - - 114
Banquise 107 81 95   116 65 70 80 73
Källa: Officiella försök obehandlat 2013-2017. Rel.tal i jämförelse med mätaren SW Fuego = 100.
 

 

 

 

 EKO-odlingsegenskaper 2013-2017

2013-2017 SW Fuego Tiffany Vertigo Banquise
Stjälkstyrka, % 95 +/-0 -2 -2
Höjd vid skörd, cm 99 +/-0 +/-0 -6
Stjälklängd, cm 103 +6 +5 -7
Mognad, dagar 144 +2 +1 +5
Protein, % av ts 29,4 +0,8 +/-0 -1,8
Tusenkornvikt, g 556,4 -37,1 -1,1 -45,3
Spill, kg/ha 90 +8 +7 -37
Ogräs vikt, g/m2 246 +64 +17 +24
Chokladfläcksjuka, % 6 8 6 5

Källa: Officiella försök Eko 2013-2017. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med SW Fuego.

 

Aktuellt om bönor

Att brokblommiga åkerbönor innehåller tanniner och är olämpliga för enkelmagade djur har varit sanning en längre tid. Men resultaten efter ett utfodringsförsök av smågris i Danmark visar nu att denna sanning verkar vara påväg att bli motbevisad. I försöket utfodrades 25% med brokblommig åkerböna till smågrisar i viktintervallet 9-30 kg med fullgoda resultat.

Detta resultat ligger nu till grund för de svenska försök som Maria Neil på SLU har gjort under 2016 för att se om samma goda resultat uppnås här i Sverige. (Vi väntar nu med spänning på resultatet).

Vi har också en kraftig utvecklingskurva på åkerbönor i Sverige från 2013 med 30 000 ha till 2015-16 års dryga 50 000 ha i och med kravet på ekologisk fokus areal.

Intresset för svenskodlade bönor till humankonsumtion har de senaste åren ökat markant. I handeln syns nya livsmedel innehållande olika typer av bönor. Möjligheterna är många på denna marknad i och med den gröna trendvåg som livsmedelsbranschen spår kommer hålla i sig.

Under odlingssäsongen 2016 gjorde RI.SE i samarbete med Sötåsens Naturbruksgymnasium, Västergötland och Toppfrys AB några försök där man tröskade gröna, dvs omogna, åkerbönor.

Syftet var att undersöka lämpliga sorter och skördetider för olika åkerbönor och prova hur man kan tröska bönorna gröna, ungefär på samma sätt som konservärter. Stiftelsen Lantbruksforskning och SLO-fonden vid KSLA är tillsammans med EU-projeket EUROLEGUME finansiärer av forskningen. Svaren som man söker är vilka sorter som lämpar sig bäst samt vid vilken tidpunkt tröskning skall genomföras för bästa resultat.

I försöket fanns Scandinavian Seed sorterna Gloria och Julia. Slutprodukten är ämnad till humankonsumtion och skörden skördades med Toppfrys AB ärttröskor. Resultatet av försöket redovisas hösten 2016.

Vill du veta mer kontakta Fredrik Fogelberg, vid RI.SE i Uppsala,
fredrik.fogelberg@jti.se eller tel. 010-516 69 08

 

Odlingstips

JORDART - Bäst är kalkrik lerjord med god vattenhållande förmåga, vilket är viktigt
vid blomningen. Såbädden ska vara relativt fin och inte kokig. Helst lucker för att ge
rötterna bästa förutsättningar att tränga ner.

FÖRFRUKT - Har små anspråk på förfrukt men potatis och spannmål är bra. Själv
har den ett högt förfruktsvärde. Ett odlingsuppehåll på minst sju år krävs mellan
åkerbönsgrödor.

SÅDD - Så så tidigt som möjligt i mars-april. Lämplig utsädesmängd är 40-60 grobara
kärnor/m2 och 12 cm radavstånd. Ca 4-8 cm sådjup. Ingen ympning med bakterier krävs.

GÖDSLING - Åkerbönor behöver ingen N-gödsling pga sin N-fixerande förmåga.

OGRÄS och SJUKDOMAR - Relativt tidig och djup sådd möjliggör en lättharvning före
groning och efterföljande radhackning, vilket ger en bra och skonsam ogräsbekämpning.
Vid ca 25 cm planthöjd sluter sig åkerbönorna och konkurrerar därefter väl med ogräset.
Chokladfläcksjukan bekämpas bäst genom bra växtföljd och glesa bestånd.

SKÖRD och LAGRING
Skörden inträder normalt när baljorna är svarta och uttorkade och fröet är så hårt att
man inte kan rista med nageln på det.

Åkerbönor lagras säkrast under 13% vattenhalt för att undvika mögelsvamp. Denna
vattenhalt ska uppnås så snart som möjligt och torktemperaturen får inte överskrida
40 grader.

 

 

Läs mer om vårt sortiment i Utsädesguide 2019!

<< Tillbaka