Vallbaljväxt

Rödklöver

 

Vår mest odlade vallbaljväxt. Den djupgående pålroten ger en hög torktålighet men ökar samtidigt känsligheten för nedtrampning. Finns i kromosomfördubblade tetraploida (4n) sorter som har högre ts-skörd än diploida (2-n) sorter, dessa är dock något svårare att producera frö av.

Rödklöver delas in i tidiga, medelsena och sena sorter. Tidiga sorter har tidig blomning, bäst återväxtförmåga men något sämre uthållighet. Sena sorter har en senare blomning, större första skörd, sämre återväxtförmåga men bättre uthållighet. De sena sorternas växtsätt tillsammans med sin höga härdighet gör dem lämpliga för norra Svealand och Norrland. De tidiga sorterna är mer lämpade för Götaland.

Rödklöver ökar vallens proteininnehåll och passar i 2-3-skördesystem.

Uttrycket "klövertrötthet" hörs allt oftare när lantbrukare har svårt att behålla mängden rödklöver i vallen. Rotröta den främsta anledning men det kan även finnas andra orsaker att rödklövern försvinner. Rotröta motverkas genom att avslagning inte sker för sent på hösten så att plantan har tillräckligt med reservkolhydrater till vintern samt en sund växtföljd.

Rödklöver är känslig för nedtrampning och trivs på väldränerade leriga jordar med gott kalktillstånd. Sådd på mycket lätta jordar avrådes från pga att den är relativt fuktkrävande och samtidigt känslig för vattenmättnad. Fröskörd tas i regel under första vallåret. Vid skörd under andra fröåret får man räkna med en fröreduktion på 20-50%. Fröutbytet varierar starkt mellan åren. Rödklöver passar bäst i ett 2-skördesystem.

Man skiljer på tidiga, medelsena och sena sorter. Tidiga sorter passar bäst i Götaland och sena sorter i norra Svealand och Norrland.

 

       Sorter

 

llte (4n)
 • Tetraploid
 • För Norrland
 • God återväxt, hög avkastning och god vinterhärdighet

Rödklöver för Norrland. Utmärker sig för särskilt god återväxtförmåga. Hög avkastning och god vinterhärdighet.

         
Taifun (4n) 
 • Tidig tetraploid
 • Hög totalskörd & god återväxt
 • God näringsprofil
Tetraploid, tidig med hög totalskörd. Har en extremt hög andraskörd båda vallåren och en stark återväxt även efter en besvärlig vår. I officiella Svenska försök sedan 2010.
         
Ostro (4n)
 • Tidig tetraploid
 • Hög totalskörd & god återväxt
 • 2:a skörden är speciellt utmärkande
Tidig tetraploid rödklöver med hög totalskörd. Extremt hög andraskörd båda vallåren samt stark återväxt.
Rajah (2n)
 • Diploid
 • Medelsen allroundsort med god återväxtförmåga
 • God resistens mot klöverröta och nematoder

Medelsen allroundsort med god återväxtförmåga jämfört med flera andra medelsena diploida sorter. Passar därför också bra i ett treskördesystem. Rajah har god resistens mot klöverröta och nematoder.

 
Rozeta (2n)
 • Tidig diploid
 • Speciellt goda fibervärden
 • Hög avkastning & återväxt

En tidig diploid sort med hög total torrsubstansskörd och god återväxtförmåga. Särskilt hög andra skörd både första och andra vallåret.

   

 

Avkastning rödklöver 2007-2017 område A-G

 
    Totalt   Område A-G
Vallår Sort kg/ha Rel.tal Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3
Vall 1 SW Vicky (4n) 12 333 100 5119 2830 4430
  SW Ares (2n) 11 328 92 94 90 91
  Rozeta (2n) 13 088 106 101 126 100
  Taifun (4n) 12 719 103 96 123 98
  Ostro (4n) 13 348 108 100 135 100
  Ilte (4n) 11 668 95 93 105 89
             
Vall 2 SW Vicky (4n) 11 297 100 4852 2989 3805
  SW Ares (2n) 10 570 94 98 95 87
  Rozeta (2n) 11 636 103 95 119 101
  Taifun (4n) 10 979 97 87 116 96
  Ostro (4n) 11 906 105 97 124 102
  Ilte (4n) 10 870 96 97 105 90
             
Källa: Officiella försök 2007-2017 . Rel.tal jämfört med mätare i
fetstil SW Vicky=100.
 
   


 

Avkastning rödklöver 2013-2017 område Norrland

Vallår Sort Total
kg/ha
Rel.
tal
Område A-G
        Skörd 1 Skörd 2 Skörd3
Vall 1 SW Yngve (2n) 7 010 100 3 617 2 855 2 387
  Ilte (4n) 7 663 109 101 118 116
             
Vall 2 SW Yngve (2n) 6 803 100 3 604 2 708 1 734
  Ilte (4n) 7 314 108 103 111 119
             
Vall 3 SW Yngve (2n) 5 389 100 3 180 2 572 -
  Ilte (4n) 5 496 102 87 118 -
             
 Källa: Officiella försök 2013-2017. Område H-I. Totalskörd samt baljväxtskörd i kg/ha. Rel.tal jämfört med mätare i fetstil SW Torun = 100.
 

 

 

 

 

 

 

 


 

Näringsanalys 2015-2017

Sort
Ts-
halt
Rå-
protein
g/kg ts
Smb.
rp.g/
kg ts
Smält-
barhet
VOS
Energi
MJ/
kg ts
NDF
g/
kg ts
iNDF
g/
kg ts
AATPBV
SW Vicky (4n) 14,0 193,3 153,5 81,8 10,4 288 106,5 74,7 67,6
SW Ares (2n) +0,3 +4,3 +4,2 +0,2 +/-0 +/-0 -3,8 +0,1 +4,3
Taifun (4n) +2,8 -2,5 -2,6 -1 -0,1 +10 +4,6 -0,8 -2,0
Rozeta (2n) +2,4 -4,5 -4,1 -0,4 +/-0 -3 +1,1 -0,1 -4,0
Ostro (4n) +1,8 -4,5 -4,1 -0,7 +/-0 +/-0 +7,4 -0,1 -4,0
Ilte (4n) -0,3 +7,8 +7,3 +0,3 +/-0 -6 -3,9 +0,1 +7,5
Källa: Officiella försök Rödklöver kvalitet 2015-2017. Värdena är tagna vid första skörd. Mätare SW Vicky.
 

Odlingsegenskaper 2007-2016

 
  Bestånd vår Bestånd vår Beg. axgång
Sort Vall 1 % 1-100 Vall 2 % 1-100 Dagar fr 1/5
       
Vallår 1      
SW Vicky (4n)  92 87 40
SW Ares (2n) 90 81 40
Rozeta (2n) 92  86 35
Taifun (4n) 93  88  35
Ostro (4n) 95  88  35
Ilte (4n) 93 - 33

 Källa: Officiella försök 2007-2016. Bestånd 1-100 = fullt bestånd rel.tal jämfört med mätare i fetstil SW Vicky=100.  
(4n) = tetraploid (2n) = diploid.   

Artbeskrivning

  Rödklöver
Etableringshastighet Snabb
Rotsystem Djup
Konkurrensförmåga i bestånd Stor
Begynnande blommning Sen
Återväxtförmåga Långsam
Torktålighet Bra
Svampangrepp Känslig

 

 

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018, OptiVall startar sid 66!

<< Tillbaka