Vall

lusern

 

Lusern är mycket torktålig på grund av sin djupa pålrot. Arten är mycket aggressiv men etablerar sig långsamt och avkastningen är störst i vall 2. Den är mycket tidig i utvecklingen och får snabbt försämrad smaklighet om den skördas sent. Lusern kräver ett pH över 6,0 och är mycket känslig för betestramp eftersom tillväxtpunkten ligger i stjälkbasen. Den har en stor andel stjälkar som ger stort fiberinnehåll med låg energihalt och högt proteininnehåll. Ympning av utsädet är ett krav på jordar där lusern inte har odlats tidigare.

 

       Sorter 

 

 

Radius

  • Medeltidig
  • God uthållighet
  • Mycket torktolerant
En medeltidig sort, med upprätt stjälk och riklig blomning. Radius har bra motståndskraft vid kalla köldperioder i samband med frösättning, vilket förhindrar drösning. Den utmärker sig också för sin resistens mot vissnesjuka. Hög torrsubstansskörd liksom bra skördestabilitet under vegetationstiden gör Radius till en toppsort, som rekommenderas både i renbestånd och i blandning med gräs.
       

Creno 

  • Hög torrsubstansskörd
  • Goda fibervärden
  • Hög råproteinhalt
Creno är välägnad till slåttervall och ger en hög torrsubstansskörd både i renbestånd och blandning. En viss inblandning av gräs har dock oftast fördelen av en högre totalavkastning samtidigt som ogräsinslaget minskar och leder till en något bättre smältbarhet av grönmassan. Creno har god uthållighet och är mycket torktolerant.

Galaxie Max - Nyhet 2018!

  • Säker hög avkastning
  • Hög proteinhalt
  • Hög sjukdomsprofil
För en säker och hög avkastning med stor proteinmängd har man skapat blandningen Galaxie Max som innehåller de högpresterande två toppsorterna, Galaxie 55% och Timbale 45%. Blandningen har hög sjukdomsprofil med god motståndskraft mot rotröta, vissnesjuka och nematoder. Utsädet ympas med Nitragin för fungerande kvävefixering och coatas med mircronäringsblandningen "SAS Gold" för en snabb och god uppkomst med stimulerande rotutveckling och bladtillväxt. Galaxie Max ger förutsättningar till ett högkvalitativt foder med god smältbarhet och hög fiberkvalitet vilket boostar produktionen för både kött- och mjölk. (OBS! Galaxie Max kommer ej att blandas i ekologiska blandningar då "SAS Gold" innehåller Bor, Kobolt, Magnesium, Zink och Kalium).
   

 

LUSERN Näringsanalys 2015-2017

Sort Ts-
halt
%
Rå-
protein
g/kg ts
Smb.
rp.g/
kg ts
Smält-
barhet
VOS
Energi
MJ/
kg ts
NDF
g/
kg ts
iNDF
g/
kg ts


AAT


PVB
SW Nexus 23,7 188,2 145,5 79,4 10,3 363 115,1 70,3 66,2
Radius -0,2 +5,9 +5,4 +0,3 +/-0 -7 -0,3 -0,7 +6,8
Creno -1,1 +30,9 +28,9 +0,4 -0,1 -35 -6,2 -0,8 +31,4
Timbale -0,2 +8 +7,3 -0,2 +/-0 -8 +1,2 -0,5 +8,6
Galaxie Max -0,3 +1,7 +1,6 -0,5 -0,1 -2 +2,3 -0,5 +2,6

Källa: Officiella försök kvalitet 2015-2017. Värden utförda i skörd 1. Mätare SW Nexus.
Avkastning lusern Ts-skörd 2010-2017 område A-G

Vallår Sort Totalt kg/ha Rel.tal Delskördar
        Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3
Vall 1 SW Nexus 9 874 100 4 155 3 126 2 562
  Radius 10 171 103 100 104 107
  Creno 10 592 107 106 109 107
  Timbale 10 077 102 101 102 105
  Galaxie Max 9 875 100 99 100 102
             
Vall 2 SW Nexus 11 226 100 5 483 3 439 2 535
  Radius 11 419 102 97 102 108
  Creno 11 825 105 102 108 112
  Timbale 11 274 100 101 101 110
  Galaxie Max 11 169 99 100 98 104
             
Vall 3 SW Nexus 10 762 100 4 958 3 320 2 463
  Radius 10 127 94 91 101 98
  Creno 10 527 98 95 103 100
  Timbale 9 610 89 82 96 103
  Galaxie Max 9 964 93 88 100 101
             
Källa: Officiella försök 2010-2017 område A-G. Rel.tal i jämförelse med mätare SW Birger = 100.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018, OptiVall startar sid 66! 

<< Tillbaka