MAJS     FAO 150

activate

tidigast av alla, sätter nya gränser                                   

  • Tidig mognad
  • God smältbarhet
  • Odlingssäker på kalla lokaler


Kärn/ensilagemajs som sätter nya gränser för odlingssäkerhet på kalla lokaler. Den utmärker sig för tidiga mognad och mycket goda smältbarhet i kombination med en hög stärkelseskörd. Activate är sorten för alla som vill skörda tidigt och så lite senare.

Avkastning

Sort


 
Provad
från
år

 
Ts-
skörd,
kg/ha
 
Stärk-
else-
skörd,
kg/ha

Ts-
halt,
%

Energi
MJ/kg
i ts,
%
Stärk-
else-
halt,
%
NDF,
i ts,
%

 
iNDF
andel i
NDF,
%
Emmerson 2014 91 105 +5,1 +0,1 +5,8 -2,7 -1,7
Activate 2010 88 94 +3,8 +0,1 +3,7 -2,7 -1,5
Ambition 2011 94 103 +2,1 +0,1 +2,9 -2,0 -0,5
Beethoven 2008 15 080 4 770 34,1 11,0 30,4 45 17,9
Asgaard 2013 102 109 -0,3 +/-0 +1,8 -0,8 -0,1
Osterbi CS 2013 102 101 -1,0 +/-0 -0,7 -0,4 -1,5
Källa: Officiella försök flerårsmedeltal 2012-2016, (alla län utom F-län). Rel.tal mätaren Beethoven= 100. Tips! FAO ger en fingervisning om hur sorterna grupperar sig
mognadsmässigt. För att få en mer exakt bild är ts-halterna ett komplement, desto högre ts-halt desto tidigare mognad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sort/år 2012 2013 2014 2015 2016
Beethoven (mätare) 4160 5060 6810 2990 4770
Activate 87 98 97 104 109
Ambition 101 109 100 98 110
Asgaard - 104 116 113 101
Osterbi CS - 125 102 82 92
Emmerson - - 104 110 106
Källa: Officiella försök flerårsmedeltal 2012-2016, (alla län utom F-län). Rel.tal mätaren Beethoven= 100.

 

Odlingsegenskaper

  Activate FAO 150
Mognadstyp Harmonisk
Användning Ensilage/Kärnmajs
Såmängd Hög
Kolvtäckning  Mycket bra
Stärkelsehalt Mycket hög
Fiberkvalitet Mycket hög
Fusarium Mycket låg
Vårutveckling Snabb
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FAO-talen (100-1000) är ett internationellt system som bygger på hur många dagar en sort kräver innan den är mogen. Ju lägre siffra desto tidigare mognad. FAO för Activate är 150.

LG Animal Nutrition är en kvalitetsstämpel som leverantören Limagrain, Danmark tilldelar sina marknadsledande sorter som är bäst ägnade till ensilage och mjölkkor. Kvalificeringen sker utifrån odlingsegenskaper, fodervärde, näringsinnehåll och ekonomi.

 

 

Läs mer om våra sorter i Majsguide 2018!

<< Tillbaka