FoderHavre

Akseli

för Svealand och Norrland!

  • Tidig sort
  • Mycket ståstyv
  • Hög fetthalt

Akseli har mycket hög avkastning för att vara en tidig sort. Även under olika förhållanden (år, odlingsområde och jordarter). Den är mycket stråstyv och har särskilt god sjukdomsresistens. Dess höga rymdvikt och bra fetthalt ger sorten högt energivärde, en fördel i foderblandningen. Passar bra i Svealand och Norrland!

Tidig havre Avkastning 2016 och 2017

Område D+E D-F G Sverige
2017        
Akseli, kg/ha (mätare) 7030 7030 6240 6790
Niklas 113 113 119 112
SW Galant 101 101 102 100
         
2016        
Akseli, kg/ha (mätare) 6460 6630 - 6190
Niklas 101 102 - 102
SW Galant 114 112 - 113
Källa: Officiella försök 2016 och 2017. Rel.tal jämfört med mätare Akseli=100.

 

Tidig havre odlingsegenskaper 2013-2017

2013-2017 Akseli Niklas SW Galant  
Rymdvikt, g/l 557 +3 +18  
Tusenkornvikt, g 35,7 +6,4 +5  
Stråstyrka, 100-0 83 -5 +/-0  
Strålängd, cm 86 +6 +/-0  
Mognad, dagar 102 -1 +/-0  
Protein, % av ts 12,2 -0,2 -0,7  
Råfett, % 5,7 -0,8 -1,0  
Stärkelse, % av ts 50,3 +1,0 +2,4  

Källa: Officiella försök 2013-2017. Område D-F. Jämfört med mätare Akseli=100. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt liggande bestånd.

 

NORRLAND avkastning Havre Årsvis 2012-2017

Sort/År 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SW Cilla (mätare) 3670 4510 3240 4780 4930 4200
Akseli 102 90 89 96 102 96
Niklas 111 100 106 106 109 106
Källa: Officiella försök 2012-2016 och 2017, Norrland, medel, rel.tal jämfört med SW Cilla=100.

 

NORRLAND kärnavkastning 2012-2016

2012-2016 AC-län BD-län Y-län  
SW Cilla, kg/ha (mätare) 4900 3900 3900  
Akseli 94 101 94  
Niklas 104 110 104  
Källa: Officiella försök 2012-2016 obehandlat, Norrland. Rel.tal jämfört med mätare SW Cilla=100. Försöksplatser: Lännäs (Y), Röbäcksdalen (AC) och Öjebyn (BD).

 

 

NORRLAND Odlingsegenskaper Havre 2012-2016

2012-2016 SW Cilla Akseli Niklas  
Rymdvikt, g/l 575 -3 -2  
Stråstyrka, 100-0 81 +8 +5  
Strålängd, cm 78 +/-0 +5  
Tusenkornvikt, g 37,2 -3,5 +2,7  
Råfett, % 4,9 +1,1 +0,2  
Protein, % av ts 13,3 +0,1 -0,3  
Mognad, dagar 90 +2 +1  
Källa: Officiella försök 2012-2016, Norrland. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt liggande bestånd. Jämfört med SW Cilla = 100.

 

Avkastning

EKO Odlingsegenskaper 2012-2016

2012-2016    SW Galant EKO    Akseli EKO

Rymdvikt, g/l

578 -8

Stråstyrka, 100-0

79 +6

Strålängd, cm

86 +7

Mognad, dagar

109 +/-0

Protein, % av ts

9,5 +0,2

Tusenkornsvikt, g

37,4 +6,7

Råfett, %

4,9 +/-0

Källa:  Eko Officiella försök 2012-2016, Stråbrytning: 100-0, 0=bäst. Stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med SW Galant Eko. 

EKO-kärnavkastning årsvis 2012-2016

Sort/År
2011 2012 2013 2014 2015
SW Cilla Kg/ha 3280 3670 4510 3240 4780
Akseli 117 102 90 89 96

Källa: Officiella försök 2012-2015 Norrland, medel, rel.tal,
jämfört med SW Cilla=100.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka