HÖSTRAPS

DK Explicit

Mitt i prick när det gäller

Hög råfettskörd - Phomaresistens - Drösningsresistens

Mycket stabil och robust sort som ger hög skörd vid olika klimat- och odlingsförhållande. Den lämpar sig väl för tidig sådd p g a sin ringa tendens att sträcka sig före invintring och har har god resistens mot drösning i samband med mognad.

Läs mer om vårt sortiment i Utsädesguide 2019!

<< Tillbaka