MAJS     FAO 200

Osterbi cs

skörd och fodervärde i topp                                   

  • Hög Ts-skörd
  • Senare sort
  • God smältbarhet

En något senare sort med särskilt hög stärkelseskörd och mycket god smältbarhet. Den är relativt lång, men har utmärkta stjälkegenskaper och är frisk med god sjukdomsresistens. Osterbi CS är för dig med stora krav på ditt ensilage, både när det gäller mängd och fodervärde.

Avkastning

Sort


 
Provad
från
år

 
Ts-
skörd,
kg/ha
 
Stärk-
else-
skörd,
kg/ha

Ts-
halt,
%

Energi
MJ/kg
i ts,
%
Stärk-
else-
halt,
%
NDF,
i ts,
%

 
iNDF
andel i
NDF,
%
Emmerson 2014 91 105 +5,1 +0,1 +5,8 -2,7 -1,7
Activate 2010 88 94 +3,8 +0,1 +3,7 -2,7 -1,5
Ambition 2011 94 103 +2,1 +0,1 +2,9 -2,0 -0,5
Beethoven 2008 15 080 4 770 34,1 11,0 30,4 45 17,9
Asgaard 2013 102 109 -0,3 +/-0 +1,8 -0,8 -0,1
Osterbi CS 2013 102 101 -1,0 +/-0 -0,7 -0,4 -1,5
Källa: Officiella försök flerårsmedeltal 2012-2016, (alla län utom F-län). Rel.tal mätaren Beethoven= 100. Tips! FAO ger en fingervisning om hur sorterna grupperar sig
mognadsmässigt. För att få en mer exakt bild är ts-halterna ett komplement, desto högre ts-halt desto tidigare mognad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sort/år 2012 2013 2014 2015 2016
Beethoven (mätare) 4160 5060 6810 2990 4770
Activate 87 98 97 104 109
Ambition 101 109 100 98 110
Asgaard - 104 116 113 101
Osterbi CS - 125 102 82 92
Emmerson - - 104 110 106
Källa: Officiella försök flerårsmedeltal 2012-2016, (alla län utom F-län). Rel.tal mätaren Beethoven= 100.

 

Odlingsegenskaper

  Osterbi CS     FAO 200
Mognadstyp Staygreen
Användning Ensilage
Såmängd Medelhög
Kolvtäckning  Mycket bra
Stärkelsehalt Hög
Fiberkvalitet Mycket hög
Fusarium Mycket låg
Vårutveckling Snabb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAO-talen (100-1000) är ett internationellt system som bygger på hur många dagar en sort kräver innan den är mogen. Ju lägre siffra desto tidigare mognad. FAO för Osterbi CS är 200.

 

 

Läs mer om våra sorter i Majsguide 2018!

<< Tillbaka