MAJS     FAO 205

asgaard

Skörd och kvalitet i särklass

  • Hög kvalitetsprofil
  • Mycket hög stärkelseskörd
  • Stora och väl täckta kolvar

En modern sort förädlad för högmjölkande kor med mycket hög kvalitetsprofil. Mycket hög torrsubstans- och stärkelseskörd med högt fodervärde. Asgaard utvecklas snabbt på våren och har medeltidig blomning. Mycket stora tidiga och väl täckta kolvar. Kort sagt en stark och pålitlig sort som aldrig gör en besviken.

Avkastning

Sort


 
Provad
från
år

 
Ts-
skörd,
kg/ha
 
Stärk-
else-
skörd,
kg/ha

Ts-
halt,
%

Energi
MJ/kg
i ts,
%
Stärk-
else-
halt,
%
NDF,
i ts,
%

 
iNDF
andel i
NDF,
%
Emmerson 2014 91 105 +5,1 +0,1 +5,8 -2,7 -1,7
Activate 2010 88 94 +3,8 +0,1 +3,7 -2,7 -1,5
Ambition 2011 94 103 +2,1 +0,1 +2,9 -2,0 -0,5
Beethoven 2008 15 080 4 770 34,1 11,0 30,4 45 17,9
Asgaard 2013 102 109 -0,3 +/-0 +1,8 -0,8 -0,1
Osterbi CS 2013 102 101 -1,0 +/-0 -0,7 -0,4 -1,5
Källa: Officiella försök flerårsmedeltal 2012-2016, (alla län utom F-län). Rel.tal mätaren Beethoven= 100. Tips! FAO ger en fingervisning om hur sorterna grupperar sig
mognadsmässigt. För att få en mer exakt bild är ts-halterna ett komplement, desto högre ts-halt desto tidigare mognad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sort/år 2012 2013 2014 2015 2016
Beethoven (mätare) 4160 5060 6810 2990 4770
Activate 87 98 97 104 109
Ambition 101 109 100 98 110
Asgaard - 104 116 113 101
Osterbi CS - 125 102 82 92
Emmerson - - 104 110 106
Källa: Officiella försök flerårsmedeltal 2012-2016, (alla län utom F-län). Rel.tal mätaren Beethoven= 100.

 

Odlingsegenskaper

  Asgaard     FAO 205
Mognadstyp Medelstaygreen
Användning Ensilage
Såmängd Medelhög
Kolvtäckning  Mycket bra
Stärkelsehalt Mycket hög
Fiberkvalitet Mycket hög
Fusarium Mycket låg
Vårutveckling Snabb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAO-talen (100-1000) är ett internationellt system som bygger på hur många dagar en sort kräver innan den är mogen. Ju lägre siffra desto tidigare mognad. FAO för Asgaard är 205.

LG Animal Nutrition är en kvalitetsstämpel som leverantören Limagrain, Danmark tilldelar sina marknadsledande sorter som är bäst ägnade till ensilage och mjölkkor. Kvalificeringen sker utifrån odlingsegenskaper, fodervärde, näringsinnehåll och ekonomi.

 

Läs mer om våra sorter i Majsguide 2018!

<< Tillbaka