MAJS     FAO 150

Emmerson

Extremt tidig

  • Extremt tidig
  • Utmärkt fiberkvalitet
  • Hög stärkelsehalt
 

 

Tillhör de extremt tidiga sorterna och är enligt dansk erfarenhet, något tidigare än Activate. Detta betyder att odling kan ske på något kallare lokaler. Emmerson har en hög skörd för sin tidiga mogna med utmärkt fiberkvalitet. Kolven mognar extremt tidigt och restplantan avmognar snabbt. Mycket väl anpassad till platser där tidig skörd önskas eller där sådden sker sent.

Avkastning

Sort


 
Provad
från
år

 
Ts-
skörd,
kg/ha
 
Stärk-
else-
skörd,
kg/ha

Ts-
halt,
%

Energi
MJ/kg
i ts,
%
Stärk-
else-
halt,
 %
NDF,
i ts,
%

 
iNDF
andel i
NDF,
%
Emmerson  2014 91 105 +5,1 +0,1 +5,8 -2,7 -1,7
Activate  2010  88  94  +3,8  +0,1  +3,7 -2,7 -1,5
Ambition  2011  94  103  +2,1  +0,1  +2,9  -2,0  -0,5
Beethoven  2008  15 080  4 770  34,1  11,0  30,4  45  17,9
Asgaard  2013  102  109  -0,3  +/-0  +1,8  -0,8  -0,1
Osterbi CS  2013  102  101  -1,0  +/-0  -0,7  -0,4  -1,5
Källa: Officiella försök flerårsmedeltal 2012-2016, (alla län utom F-län). Rel.tal mätaren Beethoven= 100. Tips! FAO ger en fingervisning om hur sorterna grupperar sig mognadsmässigt. För att få en mer exakt bild är ts-halterna ett komplement, desto högre ts-halt desto tidigare mognad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sort/år 2012 2013 2014 2015 2016
Beethoven (mätare)  4160 5060 6810 2990 4770
Activate  87  98  97  104  109
Ambition  101  109  100  98  110
Asgaard  -  104  116  113  101
Osterbi CS  -  125  102  82  92
Emmerson - - 104 110 106
Källa: Officiella försök flerårsmedeltal 2012-2016, (alla län utom F-län). Rel.tal mätaren Beethoven= 100.
 

Odlingsegenskaper

  Emmerson    FAO 150
Mognadstyp Extremt tidig
Användning Ensilage
Såmängd Normal
Kolvtäckning  Mycket hög
Stärkelsehalt Mycket hög
Fiberkvalitet Mycket hög
Fusarium Mycket låg
Vårutveckling Snabb
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAO-talen (100-1000) är ett internationellt system som bygger på hur många dagar en sort kräver innan den är mogen. Ju lägre siffra desto tidigare mognad. FAO för Emmerson är 150.

LG Animal Nutrition är en kvalitetsstämpel som leverantören Limagrain, Danmark tilldelar sina marknadsledande sorter som är bäst ägnade till ensilage och mjölkkor. Kvalificeringen sker utifrån odlingsegenskaper, fodervärde, näringsinnehåll och ekonomi.

 

 

Läs mer om våra sorter i Majsguide 2018!

<< Tillbaka