rågvete

Trefl

Frisk högavkastare till foder

  • Hög skörd

  • God vinterhärdighet

  • God sjukdomsresistens


 

Rågvete med en hög avkastningspotential, främst utmärkande i södra Sverige. Innehar hög sjukdomsprofil och en god motståndskraft mot gulrost. Detta syns i de obehandlade försöksleden där Trefl presterat mycket väl och skillnaden mellan obehandlade och behandlade led blir liten. (God egenskap då gulrost kan leda till stora skördeförluster). Hög vinterhärdighet, goda kärnegenskaper och långt strå. Jämfört mot mätaren Tulus har Trefl hög rymdvikt, något lägre proteinhalt och tusenkornvikt. Mognar senare än mätaren Tulus och tidigare än Borwo.

Avkastning

Behandlat

AA+B BDD-FFSverige
2017
Borwo9424 (93)10075 (97) 11643 (92)10955 (95)10227 (101)10584 (95)
Probus10230 (101)10807 (104) 12467 (99)11493 (100)10258 (101)11304 (102)
Raptus10560 (104)11007 (106) 11629 (92)10628 (92)9107 (90)10743 (97)
SW Empero10109 (100)10433 (100) 12595 (100)11492 (100)10163 (100)11103 (100)
Travoris9882 (98)10602 (102) 11948 (95)11354 (99)10451 (103)11138 (100)
Trefl10012 (99)10538 (101) 11788 (94)10523 (92)8889 (87)10470 (94)
Tulus
2016
Borwo9820 (98)9280 (100)8740 (102) 9900 (109)10770 (98)9570 (103)
Probus
Raptus11170 (111)9910 (106)8650 (101) 8910 (98)10530 (95)9350 (101)
SW Empero10100 (100)9760 (105)9430 (110) 9490 (104)10710 (97)9610 (104)
Travoris10750 (107)9770 (105)8800 (103) 9450 (104)10960 (99)9610 (104)
Trefl9870 (98)8630 (93)7390 (86) 8390 (92)10590 (96)8610 (93)
Tulus10050 (100)9310 (100)8570 (100) 9090 (100)11030 (100)9260 (100)

Obehandlat

AA+B BDD-FFSverige
2017
Borwo8676 (97)9306 (103) 11412 (95)10723 (96)10108 (99)10119 (98)
Probus9501 (107)9895 (109) 11580 (96)11062 (99)10545 (103)10664 (103)
Raptus9777 (110)9921 (109) 11533 (96)10452 (94)9221 (90)10200 (99)
SW Empero8914 (100)9061 (100) 12072 (100)11141 (100)10206 (100)10321 (100)
Travoris9448 (106)9956 (110) 11726 (97)11103 (100)10527 (103)10698 (104)
Trefl9779 (110)10235 (113) 10947 (91)10364 (93)9348 (92)10089 (98)
Tulus
2016
Borwo8050 (100)8090 (100)8120 (101) 9350 (113)10290 (105)8760 (107)
Probus
Raptus9030 (112)8400 (104)7770 (97) 8320 (100)9500 (97)8330 (102)
SW Empero8210 (102)8690 (108)9170 (114) 8580 (103)9740 (99)8470 (104)
Travoris8810 (109)8900 (111)9000 (112) 9180 (111)10560 (108)8930 (109)
Trefl8540 (106)7890 (98)7230 (90) 7930 (96)9990 (102)7860 (96)
Tulus8080 (100)8050 (100)8020 (100) 8290 (100)9790 (100)8160 (100)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.


 
 

Odlingsegenskaper

2013-2017           SW Empero           Trefl
Rymdvikt, g/l 748 +18
Stråstyrka, 100-0 96 -13
Strålängd, cm 89 +14,1
Mognad, dagar 313 +/-0
Vinterhärdighet, % 94 -1
Tusenkornvikt, g 49,6 -2,5
Protein, % av ts 10,7 +0,4

Källa: Officiella behandlade försök 2013-2017. Stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd, 0=helt liggande bestånd.  Rel.tal jämfört med mätare =SW Empero.
 
Bladfläcksjuka, % 9 4
Gulrost, % 7 5
Mjöldagg, % 2 1

Källa: Officiella försök 2013-2017, obehandlat.  

 

Kärnavkastning årsvis 2013-2017

Sort / Område A-B 2013 2014 2015 2016 2017
SW Empero, kg/ha 9150 11 470 10 080 9760 10 430
Probus 97 101 97 101 104
Raptus 104 100 100 101 105
Trefl - 96 103 88 101
Borwo 97 100 87 95 97
Travoris - - 112 100 102
Sort / Område D-F 2013 2014 2015 2016 2017
SW Empero, kg/ha 5910 11 380 11 520 9890 11 490
Probus 107 99 95 107 100
Raptus 112 91 100 94 92
Trefl - 98 90 89 92
Borwo 108 95 96 104 95
Travoris - - 99 100 99

Källa: Officella försök 2013-2017, behandlat. Rel.tal jämfört med
mätare SW Empero = 100.

 
 

 

Eko-resultat från Råg och Rågvete 2013-2017

 

 

Obehandlat

Sverige
2017
Borwo Eko6570 (96)
Herakles (SH) Eko5420 (79)
SW Empero Eko6870 (100)
Trefl Eko6410 (93)
Tulus Eko6560 (95)
2016
Borwo Eko7200 (96)
Herakles (SH) Eko6480 (87)
SW Empero Eko6740 (90)
Trefl Eko7020 (94)
Tulus Eko7490 (100)
Källa: Officiella försök www.slu.se/faltforsk, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.

 

EKO-odlingsegenskaper

 2013-2017           SW Empero Eko Trefl Eko
Rymdvikt, g/l 738 +30
Stråstyrka, 100-0 100 -1
Strålängd, cm 80 +15
Mognad, dagar 318 +/-0
Vinterhärdighet, % 90 +2
Tusenkornvikt, g 44,9 -1,4
Protein, % av ts 9,8 +0,1
Ogräs vikt, g/m2 127 -5
Källa: Officella försök 2013-2017, behandlat. Rel.tal jämfört med mätare SW Empero = 100.
Brunrost, % 1 0
Gulrost, % 3 4
Mjöldagg, % 2 2

Källa: Officiella obehandlade försök 2013-2017. Sjukdomar.

 

 EKO-kärnavkastning

2013-2017 2013 2014 2015 2016 2017
SW Empero, kg/ha - 5870 4760 6740 6870
Trefl - - - 104 93
Borwo - - 150 107 96
Herakles (råg) - 74 - 96 79
Tulus - 98 80 111 95

Källa: EKO officiella försök 2013-2017. Reltal jämfört med
SW Empero = 100 område A-F = Sverige.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka